Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Məsaməli hörgü blokları

Gobustone hörgü blokları öz məsaməli quruluşları ilə yüksək keyfiyyətli istilik izolyasiyasına və yüksək yükgötürmə qabiliyyətinə malikdirlər.

Məhsul xüsusiyyətləri

 • QOST 31360-2007 dövlətlərarası standartları üzrə hazırlanır.
 • Keyfiyyət nişanlıdır.
 • Daha yaxşı istilik izolyasiya performansı ilə mineral əsaslı, yanmaz divar materialdır.
 • Yaxşı yükgötürmə qabiliyyətinə malikdir.
 • Məsaməli quruluşu ilə binanın ağırlığını azaldaraq zəlzələyə davamlılığı artırır.
 • Su buxarını özünə çəkmək qabiliyyəti ilə binanın nəfəs almasına kömək edir.
 • Cüzi şəkisi asan və cəld işlənməsinə şərait yaradır.
 • Hörgü bloklarının tutmaq üçün yandan dəstəkli olması istifadəni asanlaşdırır.
 • İstilik izolyasiyası xüsusiyyəti ilə enerjiyə qənaətə imkan verir.
 • A1 sinfindən olan alışmayan materialdır.

Məhsul ölçüləri

Çöl divarlar üçün

 • D500/B2.5, 600*250*400 mm
 • D500/B2.5, 600*250*300 mm
 • D500/B2.5, 600*250*250 mm

İç divarlar üçün

 • D500/B2.5, 600*250*200 mm
 • D500/B2.5, 600*250*150 mm
 • D500/B2.5, 600*250*100 mm

Üstünlüklər

Yanğına davamlıdır

Gobustone hörgü blokları yanğına davamlı olmaları ilə seçilir. Bloklar QOST standartlı alışmayan materiallara aid edilmişdir. Gobustone hörgü blokları ilə bir tərəfdən suvaqla örtülmüş 7.5 sm qalınlığındakı divar birtərəfli yanğın yüklənməsində 90 dəqiqə yanğınadavam gətirir.

Ekoloji təmizdir

Gobustone ətraf mühitə qarşı münasibətdə məsuliyyət daşıyır. Elə buna görə də, atdığı hər addımda ekologiyanın qorunması və mühafizəsi məsələsini ön planda saxlayır. Gobustone məsaməli hörgü blokları ekoloji təmiz olub təbiət dostudur.

Enerjiyə qənaət olunur

Gobustone hörgü bloklarının yüksək istilik izolyasiyası bilavasitə isidilmə xərclərində öz əksini tapan böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Cüzi çəkili gobustone hörgü bloklarının istifadəsi zamanı eyni zamanda həm enerjinizə, həm də vaxtınıza qənaət etmək mümkündür.