Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

İnşaat zamanı istifadə olunan Gobustone əl alətləri

Gobustone tikinti materiallarının işlənməsində və tətbiqində ənənəvi tikinti alətlərindən başqa, xüsusi hazırlanmış Gobustone əl alətlərindən də istifadə olunur. Beləliklə, (əməliyyatlar) hörgü prosesi qaydalara uyğun tez, asanlıqla və itkisiz edilə bilir.

Mişar

Məsaməli hörgü bloklarının lazımi ölçülərdə kəsilməsində bu alətdən istifadə olunur.

Günyə

Məsaməli hörgü bloklarının mişar vasitəsilə düz kəsilməsi üçün bu alətdən istifadə olunur.

Mala

Blokların birləşməsini təmin etmək məqsədilə birləşmə yerlərinə yapışqanın çəkilməsi üçün bu alətdən istifadə edilir. Malanın eni tikintidə istifadə edilən blokların qalınlığına uyğun olaraq seçilir. Mala ilə yapışqan çəkilən zaman blokların üzərində malanın  (yapışqanlı)diş izləri qalmalıdır.

Rəndə

Məsaməli hörgü bloklarından divar hörüldüyü zaman blokların arasında yarana biləcək hündürlüklər fərqinin aradan qaldırılması üçün bu alətdən istifadə edilir.