Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Gobustone şirkətinin sertifikatları

Yanğın testi sertifikatı
Gobustone hörgü blokları tez alışan deyildir və QOST 30244-94 standartlı alışmayan materiallara aid edilmişdir. Hətta yalnız bir tərəfdən suvaqla örtülmüş 7.5 sm qalınlığındakı divar birtərəfli yanğın yüklənməsində 90 dəqiqə davam gətirir və bununla da standart üzrə tələblərə cavab verir. Bunu “AAC” MMC-yə verilmiş “Yanğın testi sertifikatı” da təsdiq edir.
“AAC” MMC tərəfindən Azərbaycan Respublikasının FHN-nin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin S.Dadaşov adına Elmi -Tədqiqat və Layihə konstruktor İnşaat materialları İnstitutuna məsaməli betonun yanmaya davamlılığının yoxlanılması üçün nümunələr aparılmışdır.İnstitut məsaməli beton bloklarının yanğına davamlılıq xüsusiyyətini sınaqdan keçirmiş və gobustone məsaməli beton bloklarının yanmaya davamlılığına görə HГ(yanmayan materiallar) qrupuna (ГОСТ 30244-94 görə), yanğın təhlükəsizliyinə görə isə KO (ГОСТ 30403-96 görə) uyğunluğunu təsdiq etmişdir.

Gigiyenik sertifikat
“AAC” MMC tərəfindən istehsal olunan məsaməli beton blokları Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən verilmiş “Gigiyenik Sertifikat”a sahibdir. Sertifikata əsasən məsaməli beton bloklar məsaməli beton təhlükəsizlik göstəricilərinə görə müayinə olunmuş standartın tələblərinə cavab verir.

Uyğunluq sertifikatı
“AAC” MMC Azərbaycan Respublikası Milli Sertifikatlaşdırma Sistemi tərəfindən “Uyğunluq sertifikatı” na layiq görülmüşdür. Bu sertifikat təsdiq edir ki, “AAC” MMC-ə məxsus məsaməli betonlar “Бетоны ячеистые автоклавного твердения Технические условия.” ГOST 31359-2007 tələblərinə uyğundur.