Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Author: gobustoneadm

Bütün xarici inşaat ünsürlərinin, məsələn, divarın, dam örtüyünün, pəncərənin, habelə tavanların yaxşı istilik izolyasiyası məkanın komfortlu mikroiqlimi üçün zəmin yaradır. Gobustone bu dəfəki bloqunda təhlükəsiz və sağlam bir istilik izolyasiya materialı seçərkən nəzərə alınmalı 4 əsas xüsusiyyəti diqqətinizə çatdıracaq. Təbiilik Cəmiyyətin məlumatlandırılması

Əvvəlki yazılarımızda Gobustone Hörgü Bloklarının yanğına və zəlzələyə davamlılıq, ekoloji təmiz olma, rahat işlənmə kimi üstün özəlliklərindən bəhs etmişdik. Amma gobustone bloklarının üstünlükləri bunlarla məhdudlaşmır. Sadaladıqlarımızla yanaşı enerji sərfiyyatında qənaətə imkan verməsi onun inşaat üçün ideal bir tikinti məhsulu olduğunu

Tarixən hörgü bloklarından tikilmiş binalar mövcud olan ən etibarlı və yanğına davamlı binalar olaraq xarakterizə edilmişdir. Bu həm tikinti mərhələsində, həm də binanın sonakı istismar müddətində özünü göstərir. Binalardakı divarların yanğına davamlılığı, binaların tikintisi zamanı istifadə olunan bloklardan asılıdır. Hörgü blokları

Daş hörgü inşaat texnikasının, inşaat fizikasının və ətraf mühit texnikasının tələblərinə cavab verməlidir. Buna görə də usta və ya memar tikintinin lap əvvəlindən inşaat obyektinin tələbatlarına uyğun olacaq düzgün inşaat materialı seçməlidir. Bu bloqumuzda gobustone hörgü bloklarının üstün özəllikləri haqqında danışacağıq. YÜNGÜLDÜR.

Əhəng inşaat və sənaye sahəsində söndürülmüş və sönməmiş olmaqla iki formada istifadə olunur. Əhəngin rahat hazırlanması inşaat prosesi zamanı lazım olan qatışığın yüksək keyfiyyətdə və rahat istifadəsinə şərait yaradır. Keyfiyyət daim stabil olduğu üçün istehsalda stabillik vəd edir. Söndürülmüş Əhəng Əhəng daşının

AAC şirkəti hər bir şirkət əməkdaşının fərdi yerinə yetirdiyi işdə yüksək performans göstərə bilməsi və eyni zamanda, fərdi bilik və iş bacarıqlarını inkişaf etdirmələri üçün daha təcrübəli işçilərin və mütəxəssislərin təcrübələrindən faydalanmalarını təmin edir. Şirkət daimi inkişafı təmin etmək məqsədi