Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Oktyabr 2021

Tikintinin özülü doldurulub, artıq növbəti mərhələ divarların yüksəldilməsidir. Qazbeton bloklara hörgü prosesi texnoloji qaydalara ciddi riayət olunmanı nəzərdə tutur. Divarların  məsaməli qazbeton bloklarla inşası geniş və çoxmərhələli prosesdir. Biz bu dəfə bəzi detalların üzərində dayanacağıq. Qeyd edək ki, bu tikinti

Məsaməli qazobeton bloklar inşaat sənayesində böyük populyarlıq qazanmış müasir tikinti materialıdır. Bu material öz rahatlığına və qənaətliliyinə görə geniş istifadə olunur, möhkəmliyi və uzunömürlülüyü ilə seçilir. Bəs qazobeton blokların populyarlığının əsas səbəbləri hansılardır? 1. Qazobeton bloklar dəqiq həndəsi forması ilə seçilir. Bu

Modern memarlıq dedikdə ilk olaraq ağla günümüzə qədər gəlib çatan cazibədar memarlıq nümunələri gəlir. Hər hansı bir memarlıq nümunəsini əks etdirən görüntü dedikdə isə belə şəhərlərin arxitekturası nəzərdə tutulur. Modern memarlığı özündə birləşdirən dəyər keçmişin müxtəlif çalarlarını, bu günün aktual dizaynını və gələcəyin