Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

May 2021

Əvvəlki yazılarımızda Gobustone Hörgü Bloklarının yanğına və zəlzələyə davamlılıq, ekoloji təmiz olma, rahat işlənmə kimi üstün özəlliklərindən bəhs etmişdik. Amma gobustone bloklarının üstünlükləri bunlarla məhdudlaşmır. Sadaladıqlarımızla yanaşı enerji sərfiyyatında qənaətə imkan verməsi onun inşaat üçün ideal bir tikinti məhsulu olduğunu