products

Yapışdırıcı

image description

  • Asan hazırlanır və işlənir
  • İstifadə vaxtı uzundur
  • Divarlarda sürüşməyə yol verməz
  • Yüksək yapışdırıcılıq qabiliyyətinə malikdir

İstifadə yerinin təmiz, quru, möhkəm olması lazımdır. İstifadə yerinin yapışdırıcını zəiflədəcək hər bir şeydən yəni yağdan, pasdan təmizlənməsi lazımdır. Əgər səthdə 5-20 mm dərinlikdə kiçik boşluqlar varsa, təmir materialı ilə düzəldilməlidir. Səthin xidmət temperaturu +250C- dən çox olarsa, səth əlavə nəmləndirilməlidir.

Uyğun su miqdarı təmiz qaba əlavə olunur. Tozu növbə ilə az miqdarda qaba əlavə edərək onu 400-600 dövrəlik bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə ərzində qarışdırılır. Tam qarışıq əldə edildikdən sonra 3-5 dəqiqə gözlənilir, yenidən 30 saniyə qarışdırılır və istifadəyə verilir.

mehsul_tab1
  • Məsaməli hörgü bloku yapışdırıcısının istifadəsi zamanı havanın temperaturu +50C-dən az və +250C-dən yuxarı olarsa, gözlənilməlidir. Əgər hava yağışlı, küləkli və ya çox isti olarsa, gözlənilməlidir
  • Qurumağa başlamış Məsaməli hörgü bloku yapışdırıcısının üzərinə su və ya toz əlavə etmək olmaz.
  • Canına həddindən artıq su çəkən səthləri qabaqcadan suyla doyuzdurmaq lazımdır.
  • Məsaməli hörgü bloku yapışdırıcısının yayma qalınlığı 6 mm-i keçməməlidir.

İstifadədən sonra alətlər su ilə təmizlənməlidir. Əgər maddə quruyub səthin üzərində qalarsa, onda o mexaniki üsulla təmizlənir.

25 kq-lıq gücləndirilmiş polietilen kraft kisələrdə.

Saxlama müddəti emal tarixindən etibarən 12 ay müddətdir. Əgər ağzı açılarsa, 1 həftə ərzində istifadə etmək olar. Don vuran yerlərdə saxlamaq olmaz. Uzun müddətli saxlama zamanı paletləri üst-üstə qoymaq olmaz. Sərin və quru yerdə saxlamanmalıdır.