image description

РАСШИРЕННЫЙ ПРОДУКТ ОТЧЕТ

Больше

преимущества

image description

Yanğına Davamlı

Gobustone hörgü blokları DIN 4102 üzrə A klass yanmayan tikinti materiallarına daxildir.

Ekoloji Təmizlik

Gobustone hörgü bloklarının istehsalında kvarslı qum, əhəng, su və sement istifadə olunur.

Termoizolyasiya Xüsusiyyəti

Gobustone hörgü bloklarının tərkibindəki məsamələr sayəsində yüksək termo-izolyasiya xüsusiyyətlərinə malikdir.

Səs Keçirtmir

Məsaməli tərkibi sayəsində 55-60 dBl səsi digər tərəfə keçməsinə imkan vermir.

Tikinti Materiallarına Qənaət

Gobustone ilə tikilən divarların səthi simmetrik quruluşa malik olduğu üçün suvağa ehtiyac qalmır

Zəlzələyə Davamlılığı Artırır

Gobustone” məsaməli hörgü blokları öz çəkisi ilə yüngül tikinti materialları sırasına daxildir. 1m3 həcmdə quru halda 500 kq ağırlığa malikdir.

About Us

О компании

image description
videos

all videos
news

We are in the media

Taleh Cəfərov |

Digər tikinti materialları ilə 1 ilə tikdiyimiz tikilini bu hörgü blokları ilə 3 aya tamamlaya bilirik.. Buna misal olaraq deyim ki, Olimpiya oyunları öncəsi məni çağırdılar ki, Stadionun arxasındakı 2 mərtəbəli restoranı tikim. "Gobustone" blokları ilə 26 günə 2 mərtəbəli restoranı tikib təhvil verdim.
İCRAÇI DİREKTOR

Mustafayev Elnur | Rahatlığın Məkanı MMC

Sakinlərin tam ekoloji, enerjiyə qənaət etməklə, qışın ən soyuq şaxtalı havalarında belə rütubətsiz və nəmə qarşı izolyasiya olunmuş evlərdə məskunlaşması gobustone məsaməli bloklarına məxsus ən önəmli göstəricilərdəndir. Məhz elə buna görə də yalnız gobustone məsaməli bloklarından istifadə etməklə digər xərclərə hiss olunacaq dərəcədə qənaət olunur ki, bu da tikinti şirkəti üçün çox müsbət haldır.
TEXNİKİ ELMLƏR NAMİZƏDİ, MAXAÇKALA DÜNYA İQTİSAD UNİVERSİTETİNİN PROREKTORU

Əyyam Hüseynov | Panorama Park

“Gobustone” məsaməli hörgü blokları həm ekoloji baxımdan çox təmiz materialdır, həm də ekonomik cəhətdən əlverişlidir. Eyni zamanda bu materialın istifadəsi zamanı tullantı çox cüzi olur, hörülmüş divar çox keyfiyyətli və baxımlı olur..
SAHƏ RƏYİSİ

Rzayev Seymur | Kontinent İnşaat

"VR" yaşayış kompleksi tikintisində Sizin müəssisənin istehsalı olan Gobustone divar bloklarından istifadə olunur. Bloklar istifadə üçün çox əlverişlidir, tikinti sahəsinə gətirilərkən həndəsi ölçüləri və keyfiyyəti sertifikata tam uyğundur. Tikinti sahəsinin materialla təminatında fasilələr yoxdur. Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Gələcəkdə də sizin müəssisə ilə əməkdaşlıq etmək istərdik.
KOMMERSİYA DİREKTORU

Rəhimov Rauf | Orbita MTK

“Gobustone” hörgü bloklarından istifadədə ən vacib amillərdən biri hörgü prosesinin sürətli getməsi, tamamlanmadığı halda belə binanın kənardan celbedici görüntülü və hörgü meydançasının təmiz qalmasıdır.

partners