MƏHSULLAR

Yapışdırıcı

image description

  • Asan hazırlanır və işlənir
  • İstifadə vaxtı uzundur
  • Divarlarda sürüşməyə yol verməz
  • Yüksək yapışdırıcı qabiliyyətinə malikdir

İstifadə yerinin təmiz, quru, möhkəm olması lazımdır. İstifadə yerinin yapışdırıcını zəiflədəcək hər bir şeydən yəni yağdan, pasdan təmizlənməsi lazımdır. Əgər səthdə 5-20 mm dərinlikdə kiçik boşluqlar varsa, təmir materialı ilə düzəltməli. Səthin xidmət temperaturu +250C- dən çox olarsa, səth əlavə nəmləndirilməlidir.

Uyğun su miqdarı təmiz qaba əlavə olunur. Az-az tozu qaba əlavə edərək onu 400-600 dövrəlik bir qarışdırıcı ilə 3-5 dəqiqə ərzində qarışdırılır. Tam qarışıq əldə edildikdən sonra 3-5 dəqiqə gözlənilir, yenidən 30 saniyə qarışdırılır və istifadəyə verilir.

mehsul_tab1
  • Məsaməli beton yapışdırıcısının istifadəsi zamanı havanın temperaturu +50C-dən az və +250C-dən yuxarı olarsa, gözlənilməlidir.Əgər hava yağışlı, küləkli və ya çox isti olarsa, gözlənilməlidir
  • Qurumağa başlamış Məsaməli beton Yapışdırıcısının üzərinə su və ya toz əlavə etmək olmaz
  • Canına həddindən artıq su çəkən səthləri qabaqcadan suyla doyuzdurmaq lazımdır
  • Məsaməli beton yapışdırıcısının yayma qalınlığı 6 mm-i keçməməlidir

İstifadədən sonra alətlər su ilə təmizlənməlidir. Əgər maddə quruyub səthin üzərində qalarsa, onda o mexaniki üsulla təmizlənir.

25 kg-lıq gücləndirilmiş polietilen kraft kisələr.

Saxlama müddəti emal tarixindən 12 ay müddətdir.Əgər ağzı açılarsa, 1 həftə ərzində istifadə etmək olar. Don vuran yerlərdə saxlamaq olmaz. Uzun saxlama zamanı paletləri üst-üstə qoymaq olmaz. Sərin və quru yerdə saxlamalı.