Sual-Cavab

F.A.Q

1. Gobustone hörgü bloklarının tərkibi nədən ibarətdir və onu ekoloji təmiz məhsul saymaq doğrudurmu?
Gobustone hörgü bloklarının istehsalı zamanı xammal kimi: su, kvars qumu, yanmış əhəng, xüsusi sement və az miqdarda aluminium pudrasından istifadə olunur. Tərkibində çox az miqdarda aliminium pastası olamsına baxmayaraq gobustone hörgü blokları ekoloji cəhətdən təmiz məhsuldur. Əsas xammal olan əhəng ekoloji təmiz məhsul kimi bütün zərərli elementləri öldurur. Çünki, analiz zamani əhəng aliminium pastası ilə reaksiyaya girir və bu zaman məsamələr yaranır və zərərli maddələr hazır məhsulda itir.

2. Gobustone hörgü bloklarının sudan qorxurmu?
Gobustone hörgü bloklarının sudan qorxmayan məhsuldur. Sınaqlara görə gobustone hörgü bloklarının uzun müddət suyun içində saxladıqdan sonra onu mişarla kəsdikdə içi quru qalır. Məsamələr vasitəsilə su daxilə hopsada, sonra dan buxarlanır və buna görə də məhsul quru qalır.

3. Gobustone hörgü blokların yanğına qarşı davamlılığı necədir?
Bildiyiniz kimi yanğın ətrafa iki cür təsir edir. a. Yanğın zamanı alovların təsiri b. Yanğın zamanı çıxan zəhərli qazların təsiri Alovlara qarşı müqavimət baxımından məsaməli beton bloklar ən dayanıqlı inşaat materialıdır. Gobustone hörgü blokları yanma sinfinə görə A1 olaraq yanmayan materiallar kimi qəbul olunur. Bundan əlavə yanğın zamanı hörgü blokları ətrafa heç bir zəhərli qaz buraxmır. Bu məqsədlə istilik izolyasiyası və yanğın faktorları bir yerdə baxdıqda divarların hörgü blokları ilə hörülməsi tövsiyə edilməkdədir. Beləcə yanğınlarda, yayılan qazların səbəb olduğu zəhərlənmədən qaynaqlanan ölümlərin də önünə keçə bilmək mümkündür.

4. Gobustone hörgü bloklarının istifadə müddəti nə qədərdir?
Hesablamalara görə blokların istifadə müddəti 80 ildir.

5. Bloklarin saxlanma qaydası necədir?
Yuxardan aşağı.BİZƏ YAZIN