Blok sərfİyyatını hesabla

Hesablayıcı

1. Yaşayış evinin ölçüləri
Uzunluq (m)

Height (m)

2. Qapılar
Xarici qapıların sayı (ədəd)

Bir qapı eni (m)

Bir qapı hündürlüyü (m)

3. Pəncərələr
Pəncərə sayı (ədəd)

Bir pəncərə eni (m)

Bir pəncərə hündürlüyü (m)

4. Əlavə
Blokun növü

Uzunluq (mm)

600

Hündürlü (mm)

250

Qalınlıq (mm)

100